<div align="center"> <h1>Piktogramy- alternatywna komunikacja</h1> <h3>System pomocy obrazkowo-znakowych dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.</h3> <p>piktogramy,pictogramy,piktogram,komunikacja,system znakowy,rehabilitacja,znaki,symbole</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.piktogramy.com.pl" rel="nofollow">http://www.piktogramy.com.pl</a></p> </div>